Naujausios
INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA Spausdinti El. paštas
VšĮ Alytaus poliklinika vykdo projektą "Integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste". Su projekto tikslais ir siekiais bei vykdomomis priemonėmis galite susipažinti "Veiklos" skiltyje
 
PSICHIKOS DIENOS STACIONARAS Spausdinti El. paštas

PROFESIONALI PAGALBA VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS

PSICHIKOS DIENOS STACIONARE

 

Psichikos sveikatos stiprinimas – arčiau namų ir šeimos 

Adresas: Daugų g. 5A, Alytus

(Sukti prie Šv. Kazimiero bažnyčios)

     Pacientai, norintys gydytis Psichiatrijos dienos centre/stacionare, gali registruotis, turėdami šeimos gydytojo siuntimą VŠĮ Alytaus poliklinikos 210 kab. arba 202 kab. Asmenims, kurie lankosi pas gydytojus psichiatrus ir nori patekti į psichikos dienos centrą/stacionarą – nereikia šeimos gydytojo siuntimo – tik gydytojo psichiatro.

 

Atvykstant į Psichikos dienos stacionarą/centrą su savimi turėti:

 • asmens dokumentą,
 • sveikatos draustumą patvirtinantį dokumentą,
 • psichiatro siuntimą.
 • Asmens higienos reikmenis, rankšluostį;
 • Naminę avalynę (tapkes/šlepetes);
 • Patogią naminę aprangą, sportinę aprangą;
 • Puodelį, stalo įrankius (šaukštą, šaukštelį, šakutę);

Psichikos dienos centre/stacionare paslaugas teikia specialistų komanda:

Medicinos psichologas;

Psichoterapeutas;

Gydytojas psichiatras;

Socialinis darbuotojas;

Psichikos sveikatos slaugytojas;

Užimtumo specialistai;

Psichiatrijos dienos stacionare teikiamos paslaugos:

 • Individualios psichologo / psichoterapeuto konsultacijos
 • Grupinės psichoterapeuto konsultacijos
 • Gydytojo psichiatro
 • Socialinio darbuotojo individuali konsultacija
 • Autogeninės relaksacijos
 • Vizualinės relaksacijos
 • Šviesos terapijos
 • Psichosocialinės reabilitacijos:
  • Dailės terapijos;
  • Tapybos ant vandens;
  • Judesio terapijos;
  • Muzikos terapijos;
  • Bendravimo grupė;
  • Užduočių grupė;
  • Kompiuterinio raštingumo mokymas;
  • Biblioterapijos;
  • Psichoedukacijos;
  • Filmų terapijos;
  • Socialinių įgūdžių lavinimo grupė

 

Esant klausimų dėl patekimo į Psichikos dienos stacionarą prašome kreiptis telefonais:

Registratūra - mob. tel. +370 673 83140

Socialiniai darbuotojai - mob. tel. +370 673 86521

 
JAU DAROMOS PANORAMINĖS BURNOS ERTMĖS RENTGENO NUOTRAUKOS! Spausdinti El. paštas

      VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamų paslaugų sąrašas pasipildė - išbandytas ir priimtas eksploatuoti įrenginys Kodak 8000, darantis panoramines burnos ertmės rentgeno nuotraukas. Nuo šiol gydytojams odontologams bus lengviau sužinoti Jūsų dantų, o burnos chirurgui - ir žandikaulių būklę. Panoraminės rentgeno nuotraukos žymiai palengvina gydytojų odontologų darbą, nes jose matomi visi burnos ertmės kaulinių darinių ypatumai, dantų šaknų nukrypimai, kaulų įskilimai ir t.t. Ilgametė firmos Kodak patirtis užtikrina aukštą fotografinio vaizdo kokybę, o skaitmeninė aparato sąsaja leidžia nuotraukas talpinti kompiuterinėje duomenų bazėje - prireikus pažvelgti į nuotrauką gydytojui, jam reikės tik spragtelėti keletą paieškos programos klavišų asmeniniame kompiuteryje. Jei nuotrauką turėsite atspausdintą (arba įrašytą į kompiuterinę laikmeną), sutaupysite laiką gydytojui odontologui, kurį jis turėtų skirti burnos ertmės apžiūrai. Tas ypač aktualu jei vykstate pas gydytoją kitoje įstaigoje arba kitame mieste.

Nuotraukos pavyzdys:

P1

     Spausdintos nuotraukos kaina 7.90  Eur prisirašiusiems prie VšĮ  Alytaus poliklinikos pacientams, neprisirašiusiems - šiek tiek brangiau, 11.30 Eur. Informacija gali būti įrašyta į laikmeną, kaina prisirašiusiems prie VšĮ Alytaus poliklinikos pacientams 1.00 Eur, neprisirašiusiems - 1.45 Eur. Papildomą informaciją Jums galės suteikti ir medicinos personalas. Kviečiame apsilankyti !

 
LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAI Spausdinti El. paštas

es        logo_esf


Lyčių lygybė – moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas bei bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindu panaikinimas. Diskriminacija gali būti patiriama įvairiose gyvenimo srityse: užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo, naudojantis paslaugomis ir kt.

Diskriminacija gali būti tiek tiesioginė – tiek netiesioginė. Tiesioginė diskriminacija – tai blogesnių sąlygų sudarymas vienai grupei kitos atžvilgiu dėl konkretaus požymio, pavyzdžiui, lyties, etniškumo ar socialinės orientacijos. Netiesioginė diskriminacija pasireiškia tuomet, kai visiems gyventojams taikomos vienodos sąlygos ar reikalavimai, tačiau kai kurias grupes jie paveikia labiau nei kitas.

Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje lyčių lygybė ir nediskriminavimas yra apibrėžiamas kaip „moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas bei bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindu panaikinimą“. Tai reiškia, kad siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose srityse bei panaikinti diskriminaciją visais pagrindais.

Moterų ir vyrų lygybė yra būtina ekonominės plėtros sąlyga. Tyrimai rodo, kad sudarius lygias galimybes moterims ir vyrams gerėja visuomenės gyvenimo kokybė, nes gerėja žmonių ekonominė ir socialinė padėtis. Sudarius galimybę moterims ir vyrams realizuoti savo gebėjimus, valstybė ar savivaldybė veiksmingiau panaudoja turimus žmogiškuosius išteklius. Lyčių lygybės principai yra šie:

 • Moterys ir vyrai turi būti lygūs sprendimų priėmimo srityje – remiantis demokratijos principais, kiekvienas asmuo turi vienodas teises lemti visuomenės raidos procesus.
 • Moterys ir vyrai turi turėti lygias galimybes darbo rinkoje – moterys ir vyrai turi turėti vienodas salygas dalyvauti darbo rinkoje ir gauti vienodą darbo užmokestį už vienodą arba vienodos vertės darbo užmokestį.
 • Moterys ir vyrai turi turėti galimybę vienodai dalytis pareigomis šeimai – ekonominis moterų ir vyrų įnašas į visuomenės gerovę yra vienodai svarbus.
 • Moterys ir vyrai turi būti apsaugoti nuo smurto dėl lyties – smurtas yra pats grubiausias žmogaus teisių pažeidimas ir negali būti toleruojamas jokio asmens atžvilgiu.
 • Moterys ir vyrai turi būti apsaugoti nuo diskriminacijos dėl jų lyties darbo santykiuose, mokslo ir švietimo srityje, parduodant prekes ir paslaugas, reklamoje.

Diskriminacijos dėl amžiaus problema darosi vis aktualesnė, nes visoje Europoje susiduriama su senėjančios visuomenės fenomenu bei kitomis, nerimą keliančiomis, demografinėmis tendencijomis. Lietuvoje nėra atlikta tyrimų, įvertinančių amžiaus ar kitų formų diskriminacijos kaštus bei jų poveikį ekonominiai ir socialiniai plėtrai. Dėmesys amžiaus diskriminacijos problemoms dažnai apsiriboja socialinės apsaugos ir paslaugų klausimais vyresnio ar pensinio amžiaus žmonėms, nepastebint nelygybės apraiškų kitose visuomenės gyvenimo srityse, t.y., darbo rinkoje, švietimo, prekių ir paslaugų sistemoje. Esant tokiai situacijai bei ribotai mokymų infrastruktūrai, vyresnių žmonių galimybės patobulinti ar pakeisti savo kvalifikaciją yra labai ribotos.

Beveik trečdalis pagyvenusių ar jaunų žmonių sako turintys per mažai informacijos apie savo teises, todėl nežino, kur galėtų kreiptis diskriminacijos atveju.

Skelbimuose į darbą vis dar nurodomi objektyviais veiksniais nepagrįsti amžiaus reikalavimai, nors tokią praktiką draudžia Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas.

Nuo amžiaus diskriminacijos nukenčia ir jauni ir vyresnio amžiaus žmonės. Didėjant pagyvenusių žmonių skaičiui, efektyvi kova su diskriminacija dėl amžiaus tampa ypač aktuali visuomenės gerovės kontekste.

Lanksčios, konkrečioms grupėms adaptuotos darbo rinkos priemonės padėtų jauniems asmenims patekti į darbo rinką, o vyresniems joje išsilaikyti, užtikrintų šių žmonių ekonominę nepriklausomybę ir sumažintų jų priklausomybę nuo socialinės paramos. Svarbiausia yra atsikratyti išankstinio neikiamo nusistatymo jaunų ar pagyvenusių asmenų atžvilgiu.

Asmenys patyrę diskriminaciją dėl savo lyties ar amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės ar etninės kilmės, negalios bei religijos gali raštu arba žodžiu kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (Šeimyniškių 1A, 09312 Vilnius, tel.: (8-5) 261 27 87, faks.: (8-5) 261 27 25, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .
 
PRANEŠIMAS APIE PROJEKTO UŽBAIGIMĄ Spausdinti El. paštas

  es      logo_jpglogo_esf

 

             VšĮ “Alytaus poliklinika” kartu su projekto partneriu VšĮ "Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras" 2009 m. rugpjūčio mėn. 10 d. pradėjo įgyvendinti projektą “VšĮ “Alytaus poliklinika” ir VšĮ “Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras” darbuotojų kvalifikacijos ir gebėjimų ugdymas” (Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-011). Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. balandžio mėn. 30 d.

           Įgyvendinama 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.

             Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 2.063.215,28 Lt Europos socialinio fondo lėšų finansinė parama.

          Projektu siekta didinti VšĮ "Alytaus poliklinika" ir VšĮ "Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros centras" medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį. Medicinos įstaigų specialistai jaučia didelį poreikį patobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius, kurie jiems leis pajausti didesnį pasitenkinimą darbu, garantuos didesnę jų priimamų sprendimų sėkmę, leis aktyviau dalyvauti įmonės strateginių sprendimų priėmime, suteiks didesnes galimybes kilti karjeros laiptais ir gauti pripažinimą tarp kolegų. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojami profesiniai bei bendrieji mokymai medicinos įstaigų darbuotojams bei specialistams.

Projekto vadovė: Elvina Machankovienė, direktoriaus pavaduotoja medicinai, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , 8-315-24962

 
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Pacientų dėmesiui

Regos korekcijos

kabinetas Nr. 242

Darbo laikas

12.20 - 16.08Pacientų dėmesiui

118 kab.

  Būtinosios pagalbos  (suaugusių)

dirba

7.30 - 19.30 val.


250 kab.

 Būtinosios pagalbos (vaikų)

dirba

7.30 - 19.30 val.


Pacientų dėmesiui

Psichikos sveikatos

centras

 

Kviečiame į psichologinio

palaikymo grupę!

 

Plačiau -

Skelbimų skiltyje

Pacientų dėmesiui

VšĮ Alytaus poliklinika

pradėjo teikti

mokamą

gydomojo pedikiūro

paslaugą.

Procedūros kaina - 8,64 EUR 

Registracija vykdoma

telefonu (8 315) 36 603

arba atvykus į

registratūrą.

Maloniai kviečiame

apsilankyti !

Pacientų dėmesiui

 Maloniai primename, kad

registruojantis pas

II lygio specialistą

reikalinga turėti

šeimos gydytojo

siuntimą.

Jei neturėsite siuntimo,

specialistas galės Jums

suteikti tik

mokamas paslaugas

Skelbimas

 

Vš? ALYTAUS POLIKLINIKA PRISIRAŠIUSI?J? PACIENT?

D?MESIUI !

Valstyb?s l?šomis (nemokamai) nuo gripo gali skiepytis ši? rizikos grupi? asmenys:

1. vaikai (vyresni kaip 6 m?n.) ir suaugusieji sergantys l?tin?mis širdies kraujagysli?  ligomis,  plau?i? ligomis, inkst? ligomis, piktybiniais navikais, l?tin?mis ligomis susijusiomis su imuniniais     mechanizmais.;

2. slaugos ir palaikomojo gydymo, globos institucij? pacientai;

3. 65 met? ir vyresni asmenys;

4. n?š?iosios;

5. sveikatos prieži?ros ?staig? darbuotojai.

D?l pasiskiepijimo prašome kreiptis pas savo šeimos gydytoj?.

Maloniai prašome skiepytis skiep? – proced?r? 246 kabinete (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

Kvie?iame visus, nepriklausan?ius šioms rizikos grup?ms asmenis, pasiskiepyti nuo gripo mažiausiomis Alytaus regione kainomis (24,94 Lt). Prašome kreiptis ? skiep? – proced?r? 246 kabinet? (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

DĖMESIO!

Norintiems pasikeisti arba įsigyti

kompensuojamų vaistų

receptų knygelę reikalinga kreiptis

į 227 kab.

Darbo laikas :

7.30-11.00, 11.30-16.00