Straipsniai Spausdinti El. paštas

 

Profilaktikos skyriaus teikiamos paslaugos

 

     Profilaktikos skyrius yra vienas iš VšĮ Alytaus poliklinikos padalinių. Šiame skyriuje teikiamos mokamos paslaugos ir išduodamos įvairios paskirties pažymos. Čia tikrinami asmenys, norintys įsidarbinti ar jau dirbantys, vairuotojai mėgėjai ir profesionalai, norintys stoti mokytis ar gauti licencijas darbui, taip pat išduodamaos pažymos, norintiems vykti į užsienį ar naudotis šaunamuoju ginklu ir dar kitos paskirties pažymos. Profilaktikos skyriuje yra visa reikalinga įranga ir dirba visų specialybių gydytojai, todėl profilaktinį tikrinimą galima atlikti vienoje vietoje, paciento nesiunčiant konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas. Tik retais atvejais asmuo siunčiamas konsultacijai į ligoninę pas gydytoją endokrinologą arba kardiologą diagnozei patikslinti, o gydytojai neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas, dermatovenerologas atvyksta į profilaktikos skyrių, taip sutaupydamas laiką mūsų pacientams. Gydytojai psichiatrai besitikrinančius profilaktiškai irgi priima atskira eile, todėl nereikia laukti bendroje eilėje su ligoniais.Priimame visus pacientus be jokios išankstinės registracijos. Taip bandome kuo greičiau, bet kokybiškai atlikti profilaktinius patikrinimus, reglamentuotus sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir vyriausybės nutarimais. Juose nurodyta, kokie specialistai turi tikrinti dirbantįjį ir kokius tyrimus privalu atlikti.

     Dirbančiųjų skirtingomis profesinės rizikos sąlygomis, skiriasi ir profilaktinio tyrimo mąstai, todėl ir tikrinimas užtrunka nuo valandos iki pusdienio. Profilaktikos skyriuje atliekami  rutininiai tyrimai, o dirbantiesiems  kenksmingose ir pavojingose darbo sąlygose atliekami dar ir papildomi tyrimai. Iš rutininių tyrimų atliekami. kraujo, šlapimo, elektrokardiograma, krūtinės ląstos rentgenograma, jeigu nebuvo atlikta per paskutinius dvejus metus. Dirbantiesiems triukšme virš 80 dB tikrinama klausa ir atliekama audiograma, dirbant su teleterminalais arba, kur yra padidėjusi regėjimo įtampa, yra nustatomas regėjimo aštrumas, akiplotis, matuojamas akispūdis. Vairuotojams būtinai atliekamas spalvinio jutimo tyrimas., kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas. Vykstantiesiems į kai kurias užsienio šalis, pacientai yra tiriami dėl užkrečiamų ligų ir atliekami ŽIV bei TPHA tyrimai.

     Galutinę išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“, “dirbti negali“ arba „dirbti gali, bet ribotai“, pasirašo darbo medicinos gydytojas arba šeimos gydytojas, išklausęs36 valandas darbo medicinos kursą, atnaujindamas žinias kas 5 metai, kaip reikalaujama SAM įsakyme.  Išvada dėl tinkamumo kokrečiai tam darbui teikiama, laikantis SAM įsakymo 2000-05-31 Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo 2009-12-29 d. Nr. V-1072. Šiame įsakyme išvardintos ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Jame nurodyta ir profilaktinių tikrinimų periodiškumas. Tačiau darbdavys gali siųsti savo darbuotoją ir neeilinio sveikatos tikrinimo po sunkių traumų, operacijų, po ilgo nedarbingumo ir kitais atvejais. Taip pat, pablogėjus sveikatai, gali kreiptis ir pats darbuotojas. Dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo, galimybės dirbti konkretų darbą, spendžiame gavę Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas.

     Po periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo surašomas protokolas, kuriame pateikiamos išvados dėl darbuotojų darbingumo. Protokolas ir užpildytos asmens medicininės knygelės atiduodamas darbdaviui. Už tai, kad įstaigoje dirbtų sveikatą pasitikrinę asmenys atsako tos įstaigos darbdavys, jis  turėtų pagal savo kompetenciją užpildyti darbuotojams įsidarbinant - medicininę pažymą (F Nr. 047/a), o dirbantiesiems - Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą, F Nr. 048/a). Šiose pažymose būtina nurodyti kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius konkrečioje darbo vietoje. Tikrinimo mąstai ir tikrinimo kaina priklauso nuo nurodytų veiksnių.

    Norėtume priminti, kad profilaktikos skyrius nėra diagnostikos skyrius. Profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas yra įvertinti, ar įsidarbinantis asmuo ir darbuotojas gali dirbti konkretų darbą kokrečiomis profesinės rizikos sąlygomis; taip pat nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka sveikatos normas, taikomas vairuojantiems tam tikros kategorijos transporto priemones; ar asmuo pagal esamą sveikatos būklę gali naudotis šaunamuoju ginklu ir t.t. Jeigu profilaktinio sveikatos tikrinimo metu, pacientas skundžiasi kokiu nors sveikatos sutrikimu arba randami pakitimai tyrimuose, visada nukreipiamas pas savo šeimos gydytoją detalesniam ištyrimui, ir tik po to rašoma galutinė išvada dėl tinkamumo dirbti tam tikrą darbą. Norėtume kuo anksčiau išaiškinti darbuotojus, kurie negali dirbti kenksmingose ir pavojingose darbo sąlygose. Gaila, kad tikrinantis sveikatą, pacientai sakosi esą sveiki ir taip sunku užkirsti kelią profesinėms ligoms pradinėje stadijoje. Dalinai suprantame ir darbuotojus, nes nustačius profesinę ligą, kenksmingose sąlygose, sukėlusiose šį negalavimą, dirbti neleidžiama.

     Kviečiame įmonių direktorius sudaryti sutartis su profilaktikos skyriumi dėl periodinių profilaktinių sveikatos tikrinimų. Siekiant tolygiai paskirstyti darbą, kad nebūtų eilių, profilaktinių tikrinimų grafikas sudaromas metams. Suteikiame galimybę įmonėms pasirinkti patogų patikrinimų laiką ir trukmę. Kadangi mūsų laboratorija yra pajėgi atlikti daugumą tyrimų, kviečiame darbdavius  atlikti papildomus tyrimus savo dirbantiesiems.  Galėtume ištirti cholesterolio ir jo frakcijų kiekį kraujyje, trigliceridus, nustatyti gliukozės kiekį nevalgius, dirbantiesiems su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis atlikti kepenų fermentų tyrimus. Aišku šiuos tyrimus mokamai gali pasidaryti ir pats bent kokio amžiaus  pacientas, norintis detaliau išsitirti savo sveikatą.

 

Skyriaus vedėja                                                                    Valda Kvedaravičienė

 

 

bluefade

 

 

Všį Alytaus poliklinikos Psichikos dienos stacionaras


Psichikos sveikatos stiprinimas – arčiau namų ir šeimos

      Brangūs alytiškiai, Psichikos dienos stacionaras – tai puikus psichikos sveikatos stiprinimas arčiau namų ir šeimos! Tai puiki galimybė atrasti sielos ramybę, nurimti, apmąstyti ir atrasti kaip susitvarkyti chaosą savo gyvenime, kaip susigrąžinti tikėjimą ateitimi, kaip surasti geriausius sprendimus kaip neviltį, bejėgiškumą, skausmą transformuoti į vidinę ramybę, džiaugsmą, stabilumą, vientisumą, o gal būt net atgaivinti svajones.

      Mūsų įstaigos teikiamos paslaugos – tai profesionali psichosocialinė pagalba orientuota į paciento norų ir poreikių vertinimą, padedant suvokti savo galimybes gyvenimo ir asmeninėje srityse. Ši paslauga prieinama tiek lėtinių psichikos sveikatos sutrikimų turintiems pacientams, tiek visiems, kurie esate patyrę nepakeliamą skausmą, liūdesį, netektį, skyrybas ar kitas jūsų gyvenimą sukrėtusias situacijas. Atminkite tik drąsūs, protingi ir kritiški sau žmonės laiku suvokia, kad jiems reikalinga pagalba. Pagalbos kreiptis išdrįsta tik drąsieji, ir tie, kuriems rūpi jų artimieji. Jeigu jums sunku, sudėtinga jei pavargote nuo gyvenimo rūpesčių, didelio tempo ir reikalavimų – išdrįskite laiku kreiptis – mūsų komanda pasiruošusi jums padėti. Jūs tikrai nesate vienas, jūsų situacijoje tikrai yra išeitis, išdrįskite ją rasti.

„Jūsų situacijoje tikrai yra išeitis, išdrįskite ją rasti“ 

     Psichikos dienos stacionaro komandos siekiami rezultatai – geri personalo ir pacientų santykiai, namų aplinkos atmosfera, maksimalus užimtumas pagal galimybes ir poreikius, minimaliai varžantis režimas, adekvatus medikamentinis gydymas, šeimos įjungimas į reabilitacijos programą.

      Dienos stacionaras skirtas lankyti pacientams, kurie nori išlikti namų aplinkoje ir neatitrūkti nuo šeimos reikalų, bet kuriems reikalingas gydymas stacionare. Čia atvykusieji skatinami neprarasti savarankiškumo, kasdienio gyvenimo, psichologinio bendravimo, buitinių ir darbinių įgūdžių. Mokymų, konsultacijų metu mokomi atpažinti ir įveikti krizes, sužinoti aktualias gydymo ir reabilitacijos naujienas. Padedama prisitaikyti visuomenėje, gerinami bendravimo ir socialiniai įgūdžiai.

„Padėti kitam – vadinasi padėti pačiam sau“

         Psichikos dienos stacionaras pacientams teikia paslaugas darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Ilgiausia gydymo trukmė – 30 darbo dienų.   Reikalui esant suteikiamas nedarbingumo pažymėjimas, išrašomi bei tęsiami kompensuojami vaistai.

      Pacientai, norintys gydytis Psichikos dienos stacionare, pirmiausia turi kreiptis į gydytoją psichiatrą arba šeimos gydytoją. Su gydytojo psichiatro siuntimu pacientai į Psichikos dienos stacionarą priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. Su savimi atvykstant būtina turėti asmens dokumentą, sveikatos draustumą patvirtinantį dokumentą;

       Dalyvaudami grupėse pasidalinsite savo problemomis su kitais, atrasite naujus tų problemų sprendimo būdus, įgysite naujos patirties. Savipagalbos grupėse turėsite puikią galimybę padėti kitam – vadinasi padėti pačiam sau. Grupėje keisimės patirtimi, savo išgyvenimais ir jausmais. Sieksime kartu nugalėti iškylančias problemas ir sunkumus, išgyvenant kartu nelengvoje kasdienybėje.

       Esant reikalui gydytojas psichiatras gali skirti psichologinį ištyrimą - įvertinimą. Psichologas konsultuoja pacientą, naudodamas įvairias psichologines metodikas. Paciento ir psichologo pokalbiai konfidencialūs, todėl tyrimų rezultatus gali sužinoti tik pats pacientas.

         Meniniai užsiėmimai – tai nuostabus būdas geriau išreikšti ir tuo pačiu pažinti save, jaustis suprastiems ir įvertintiems, sustiprinti pasitikėjimą savimi. Užsiėmimų metu dirbama su įvairiomis technikomis. Svarbiausia – pats procesas, jokie meniniai įgūdžiai nereikalingi, nieko nereikia žinoti ar mokėti. Dalyvauti gali visi.

       Fizinio aktyvumo skatinimo grupė - tai gera sveikatos stiprinimo galimybė. Būdamas geros fizinės formos, žmogus daug lengviau įveikia stresus bei slogią nuotaiką.


Psichikos dienos stacionare šiuo metu dirba tokių specialistų komanda:

 • gydytojas psichiatras,
 • medicinos psichologas–psichoterapeutas,
 • psichikos sveikatos slaugytojas,
 • socialiniai darbuotojai,
 • muzikos užimtumo specialistas,
 • tapymo ant vandens užimtumo specialistas,
 • fizinio aktyvumo skatinimo užimtumo specialistas,
 • bei įvairių menų užimtumo specialistė.

Psichikos dienos stacionare teikiamos paslaugos:

 • Gydytojo psichiatro,
 • Individualios psichologo–psichoterapeuto konsultacijos,
 • Socialinio darbuotojo individualios konsultacijos,
 • Autogeninės relaksacijos,
 • Vizualinės relaksacijos,
 • Šviesos terapijos;
 • Psichosocialinės reabilitacijos:
 1.  
  1. Dailės terapijos;
  2. Tapyba ant vandens;
  3. Judesio terapijos;
  4. Muzikos terapijos;
  5. Bendravimo grupė;
  6. Užduočių grupė;
  7. Kompiuterinio raštingumo mokymas;
  8. Biblioterapijos;
  9. Psichoedukacijos;
  10. Filmų terapijos;
  11. Socialinių įgūdžių lavinimo grupė;
  12. Nemokami šilti pietūs;

Iškilus klausimų ar norint registruotis į Psichikos dienos stacionarą, prašoma skambinti darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. tel. Nr. (8 315) 52220.

 

 

bluefade

 

Vos nutirpus sniegui laukiama milžiniško erkių antplūdžio:

jos neiššalo, o išalko

 

     Pernai Lietuvoje erkiniu encefalitu susirgo 495 asmenys – tai 26% daugiau nei 2011-aisiais. Ši liga nusinešė tris gyvybes. Voragyvis – mažas, o bėdos – didelės.

      Erkinis encefalitas – viena sunkiausių ligų , tai viruso sukeltas nervų sistemos uždegims, ligos sunkumas tiesiogei proporcingas žmogaus amžiui, kuo jis vyresnis tuo sunkesne forma susergama. Specifinių vaistų šiai ligai gydyti nėra – neįmanoma pašalinti viruso iš žmogaus organizmo ar jo sustabdyti plitimą, galima tik malšinti simptomus.

      Sergamumas erkių platinamomis ligomis Lietuvoje kasmet didėja. Tam įtakos turi klimato pokyčiai, erkių paplitimas, jų gausa, socialiniai ir ekonominiai veiksniai, žmonių elgsena. Spėjama, kad Europoje per kitą šimtmetį klimatas pašiltės 2-5 laipsniais, taip pat gerokai padidės kritulių kiekis. Dėl tokių palankių klimatinių sąlygų erkių bus dar daugiau.

    Erkiniu encefalitu galima susirgti ne tik per erkės įkandimą, bet kartais per užkrėstą karvės ar ožkos pieną, ar jos produktus. 2011m.Lietuvoje registruoti 4 erkinio encefalito protrūkiai , kai susirgo 13 asmenų gėrusių nepasterizuotą ožkos pieną. 2012 –aisiais tokiu būdu užsikrėtė 15 asmenų. Virinant pieną , erkių platinamas virusas žūsta per 2 minutes, o pakaitinus iki 70 laipsnių Celsijaus – per 5 minutes.

        Vienintelė patikima apsauga – skiepai.

     Pasiskiepyti reikia du kartus 1 – 3 mėnesių intervalu. Praėjus porai savaičių po antros dozės žmogus būna apsaugotas nuo erkių perduodamos ligos. Lietuvoje žmonės vangiai skiepijasi nuo erkinio encefalito, nes šios vakcinos yra mokamos.

 

Kviečiame užsukti į VŠĮ Alytaus poliklinikos skiepų 246 kab.


 

 bluefade

 

Patarimai keliautojams: pasiskiepykite, negerkite vandens iš čiaupo ir

apdairiai rinkitės maistą

 

      Artėjant atostogų metui, vertėtų iš anksto pasirūpinti savo sveikata, kad poilsio nesugadintų įvairūs sveikatos sutrikimai. Prieš vykdamas į kelionę kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką.Vykstant į svečias šalis, kur kyla grėsmė užsikrėsti įvairiomis užkrečiamomis ligomis, vertėtų pasiskiepyti. Iki kelionės likus 4-6 savaitėms, rekomenduojama pasikonsultuoti su šeimos gydytoju ar užsukti į skiepų 246 kab.dėl reikalingų skiepų , prieš tai atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip keliaujama šalis, kelionės trukmė, keliautojo amžius, sveikatos būklė, ankščiau atlikti skiepai.

          Keliautojams skiepai skirstomi į :

 

Planinius - difterija, stabligė, kokliušas, hepatitas B, tymai, epideminis parotitas, raudonukė, B tipo haemophilus influenzae, tuberkuliozė, poliomielitas.

 

Rekomenduojamus - gripas, hepatitas A+B, pneumokokinė infekcija, erkinis encefalitas, rotavirusinė infekcija, vėjaraupiai, vidurių šiltinė, žmogaus papilomos viruso infekcija.

 

Privalomus - geltonasis drugys.

 

Norite saugiai keliauti – pasiskiepykite.


bluefade

 

Ruošiantis žemės darbams raginama pasiskiepinti nuo stabligės

 

     Atėjus pavasariui daugelis suskubs darbuotis sode ar darže, todėl artėjant pasaulinei Žemės dienai, kovo 20 – ąjai verta dar kartą prisiminti apie pavojingą ligą – stabligę.

   Stablige susergama, kai šios ligos sukėlėjas ar jo sporos patenka į žaizdą. Pavojingos yra bet kokios žaizdos ar stipresnis nudegimas.Primename, kad vienintelė patikima apsaugos nuo stabligės priemonė – skiepai.

  Nuo 2009m. lapkričio mėn.vyksta planinė suaugusių asmenų, vyresnių nei 26 metų amžiaus, vakcinacija nuo difterijos ir stabligės valstybės biudžeto lėšomis. Visus norinčius pasiskiepyti rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją.


bluefade

Erkės kelia mirtiną pavojų

 

      Besikeičiantis klimatas Baltijos šalims gresia erkių antplūdžiu, o tai reiškia, kad nuolat auga grėsmė susirgti erkiniu encefalitu. 2010 m. Lietuvoje buvo užregistruota 612 susirgimų, 3 žmonės mirė. Vien Alytaus mieste ir rajone 2010 m. erkiniu encefalitu susirgo 21 žmogus, o 2011 m. medikai užfiksavo jau 23 šios ligos atvejus.

    Erkinis encefalitas - viena sunkiausių virusinių infekcijų, pažeidžiančių žmogaus smegenis. Encefalitu žmogų užkrečia įsisiurbusi erkė. O juk erkės tyko visur – kieme ant žolės, miške, parke ir sodyboje. Be to, medikai įspėja, kad erkių platinamu encefalitu galima užsikrėsti ir per nepasterizuotą ožkų ar karvių pieną.

       Deja, gydymo nuo erkinio encefalito pasaulyje nėra. Tik 30 proc. susirgusiųjų erkiniu encefalitu iš ligoninės išvyksta visiškai pasveikę. Kiti 30 proc. pasveiksta per 1-3 metus. Maždaug trečdaliui žmonių, persirgusių erkiniu encefalitu, visam gyvenimui išlieka galvos skausmai, miego, dėmesio sutrikimai, emocinis dirglumas, elgesio pokyčiai, kartais - paralyžius. 1 iš 10 susirgusiųjų tampa nedarbingi. Kai kuriems pacientams erkės įkandimas gali atnešti net mirtį.
   Apsisaugoti nuo šios ligos ir jos pasekmių galima tik skiepijantis. Nuo erkinio encefalito rekomenduojama pasiskiepyti visiems šalies gyventojams, nes Lietuva priklauso padidėjusio pavojaus susirgti erkiniu encefalitu zonai.

       Norint įgyti patikimą apsaugą jau šiems metams, geriausia pradėti skiepytis anksti pavasarį, sniegui dar nenutirpus. Imunitetui susidaryti būtini 2 skiepai (antrasis skiepas turėtų būti suleistas po 1-3 mėn.). Trečia skiepų dozė suleidžiama po metų. Kokiais laiko tarpais reikėtų skiepytis ateityje, informuos mūsų poliklinikos medikai.

       Pavėlavusiems pasiskiepyti ankstyvą pavasarį pagal įprastą schemą (pirma dozė - pasirinktą dieną, antroji - po 1-3 mėn., trečioji - po 5-12 mėn.), rekomenduojama pagreitinta skiepų schema: pirmasis skiepas suleidžiamas iškart atvykus, antrasis - po 2 savaičių, o trečiasis - po 5-12 mėn. Vėliau reikės pasiskiepyti tik po 3 metų.

      Šiemet austriška “TicoVac“ vakcina nuo erkinio encefalito Alytaus poliklinikoje skiepijama už itin palankią kainą. Kviečiame kreiptis į poliklinikos Skiepų kabinetą Nr. 246, tel. 8 315 56863.

 

Daugiau informacijos apie encefalitą ir skiepus: www.erke.lt

bluefade

Kaip galima apsisaugoti nuo klastingos ligos - gimdos kaklelio vėžio?


      Tikriausiai daugeliui iš mūsų teko girdėti apie gimdos kaklelio vėžį,  – jo sukėlėjas žmogaus papilomos virusas (ŽPV). ŽPV infekcija užsikrečia apie 80 proc. moterų kažkuriuo savo gyvenimo laikotarpiu.  Nors virusu užsikrečia dauguma moterų, tačiau gerai, kad tik daliai šis virusas tampa lėtine infekcija ir sukelia ikivėžinius ir vėžinius pokyčius gimdos kaklelyje.    Statistiniai  duomenys apie sergamumą ir mirtingumą nuo gimdos kaklelio vėžio visame pasaulyje verčia susimąstyti ne tik sveikatos politikus, bet ir kiekvieną asmeniškai. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžiu Lietuva yra tarp pirmaujančių visoje Europoje. Pagal mirštamumą nuo gimdos kaklelio vėžio iš visų Europos Sąjungos šalių Lietuva užima antrąją vietą po Rumunijos.
    Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys (GKV) užima antrą vietą tarp moterų onkologinių susirgimų (po krūties vėžio). GKV dramatiškai jaunėja ir didžiausias sergamumas tarp 35–49 m. amžiaus moterų. Per vienus metus netenkame apie 300 šio jauno amžiaus moterų.
      Lietuvoje atlikti tyrimai įrodė, kad kas ketvirta moteris yra infekuota onkogeniais ŽPV tipais. Užsikrėtimo paplitimas labai priklauso nuo amžiaus – didžiausias paplitimas stebimas jauname 18–24 m. amžiuje. Tačiau net ir tarp penkiasdešimtmečių šis virusas aptinkamas apie 10%. Tai virusas, kuris labai skaudžiai gali paliesti kiekvienos šeimos gyvenimą.
     Užsikrėtus ŽPV nėra jokių simptomų ir moteris nežino, jog yra užsikrėtusi. Tačiau net ir nustačius virusą pakeisti nieko negalima, nes specifinio gydymo nuo ŽPV nėra. Skirtingai nuo kitų ligų, moteris ir ankstyvose vėžio stadijose nejaučia jokių klinikinių simptomų ir todėl liga dažniausiai diagnozuojama jau išplitusi – III–IV stadijos. Dėl šios priežasties  būtina imtis priemonių, kurios padėtų užbėgti tokiai problemai už akių. Užkirsti kelią gimdos kaklelio vėžį sukeliančio viruso patekimui į organizmą galima skiepas. „Vakcinos nuo gimdos kaklelio vėžio vadinamos „amžiaus vakcinomis“. Tai didžiulis mokslo laimėjimas.
   Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio kartu su gimdos kaklelio ląstelių citologiniu (PAP) tyrimu šiuo metu yra efektyviausios priemonės, padedančios išvengti klastingos ligos – gimdos kaklelio vėžio. Tokiu būdu siekiama prisidėti, kad ši liga nebežudytų moterų pačiame gražiausiame jų gyvenimo laikotarpyje.
     Sausio pabaigoje minima gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė. Šia proga specialistai diskutuoja, kaip kovoti su šia klastinga liga, o visos moterys ir mergaitės dar kartą raginamos  pasirūpinti savo sveikata ir padaryti viską, kad ši liga aplenktų jūsų gyvenimą.

bluefade

 

Burnos chirurgija Alytaus poliklinikoje

img_6817-web    

   Burnos chirurgė Solveiga Šimėnė

      

       Burnos chirurgija - specializuota odontologijos šaka. Gydytojas burnos chirurgas konsultuoja, gydo burnos ir veido žandikaulių srities ligas, atlieka įvairias chirurgines intervencijasburnoje ir veide.
       Gydytojo odontologo kompetencija leidžia atlikti tik tam tikrus chirurginius gydymo veiksmus, pavyzdžiui, dantų ir jų šaknų šalinimą. Esant sudėtingesniems atvejams, pacientas siunčiamas specialisto konsultacijai ir gydymui. VšĮ Alytaus poliklinikoje pacientų patogumui ir sveikatos užtikrinimui jau dirba gydytoja burnos chirurgė Solveiga Purlytė, kurios kompetencija leidžia išplėsti chirurginių paslaugų pasiūlą. Daugeliu atvejų nebereikės vykti į didžiųjų Lietuvos miestų gydymo įstaigas. Svarbu rūpintis savo sveikata ir kreiptis į gydytoją laiku. Burnos chirurgijos paslaugos nemokamos. Teisės aktais reglamentuotas mokėjimas tik už medžiagas ir priemones. Gydytoja S.Purlytė dirba su vaikais ir suaugusiais, bendradarbiauja su gydytojais odontologais, ortodontais ir ortopedais. Paruošia burnos ertmę ortodontiniam gydymui arba protezavimui. Ateityje Alytaus poliklinikoje planuojama dantų implantacijos paslauga.
      Dirbame, kad išspręstume jūsų sveikatos problemas.
 

Straipsnis publikuotas laikraštyje "Alytaus naujienos" 2011-09-29 Nr. 185

  

bluefade


 VšĮ Alytaus poliklinika  mažina laboratorinių tyrimų įkainius 30 procentų
 
     Žmogus – didžiausia vertybė žemėje. Ar saugome save, rūpinamės šalia esančiu? Kasdieninėje kovoje už duonos kąsnį dažnas pamina tai, kas brangiausia: gyvenimo kokybę ir sveikatą. Ne viską  gali žmogus, tačiau nutolinti ar bent palengvinti negalią – privalu. Dažniau pabūkime su savimi, įsiklausykime į kūno kalbą, išgirskime, ką šnabžda pasąmonė. Tiksliau išsakyti nusiskundimai padeda susirgimą įtarti, instrumentiniai ir laboratoriniai tyrimai ligą patvirtina arba paneigia.
Medicininiai laboratoriniai tyrimai atliekami prisirašiusiems prie poliklinikos gyventojams, pagal sudarytas sutartis  kitų gydymo įstaigų, privačių gydytojų ligoniams, taip pat individualiai besikreipiantiems asmenims, pagal jų pageidavimą, užsimokant už tyrimą poliklinikos kasoje, pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą kainyną. Didžiausia tyrimų dalis atliekama nemokamai, pagal šeimos gydytojo normą. Nuo 2010 m. sausio mėnesio 1  dienos SAM  įsakymu buvo papildyta  šeimos gydytojo norma papildomais nemokamais tyrimais. Šiuo metu šeimos, vidaus ligų, vaikų  gydytojai savo pacientams papildomai nemokamai gali skirti atlikti K, Na, kreatinino, šlapalo kiekį kraujo serume, gliukozės toleravimo mėginį. Nemokamai laboratoriniai tyrimai atliekami pagal vykdomas valstybės finansuojamas sveikatos programas ankstyvai ligų diagnostikai (prostatos, gimdos kaklelio, krūtų vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų), lėtinių ligų sekimui (glikozilintas hemoglobinas, kraujo krešumo rodikliai).Visus gyventojus, kurie dar nedalyvavo šiose sveikatinimo programose,  kviečiame kreiptis į savo šeimos , vidaus, vaikų ligų gydytojus.
     Tyrimai, kurie neįtraukti į nemokamai atliekamų tyrimų  sąrašą , atliekami, kai susimoka pats pacientas. Esame ne pelno siekianti organizacija, todėl nuo 2010 metų rugsėjo 1 dienos numatome mokamų tyrimų įkainį mažinti 30 procentų. Naujai prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, kuriems reikalingas pilnesnis ištyrimas, pirmą kartą tyrimai atliekami su 50 procentų nuolaida.
     Poliklinikos laboratorijoje per metus atliekama daugiau nei 189 tūkstančių įvairiausių laboratorinių tyrimų – nuo įprastų kraujo ar šlapimo iki biocheminių, imunologinių  tyrimų. Įprastai visi tyrimai atliekami per vieną dieną, tik nedidelė dalis atliekama du kartus per savaitę, t.y. TTH, PSA, ALT, AST , bendras bilirubino kiekis. Skubos tvarka tyrimai atliekami  per 20 ─ 60 min. (priklausomai nuo tyrimo atlikimo metodikos). Laboratorija siekia užtikrinti kokybišką laboratorinių tyrimų paslaugą visiems. Kiekvieną dieną prieš darbo pradžią atliekama laboratorinių tyrimų vidaus kokybės kontrolė, patikrinant analizatoriais atliekamus tyrimus kontrolinėmis medžiagomis. Tyrimų kokybę ir tikslumą tai pat užtikrina ir dalyvavimas tarptautinėse išorinės tyrimų kokybės ir tikslumo tikrinimo programose: Labquality (Suomija) ir RIQAS (Jungtinė karalystė). Klinikinę diagnostinę laboratoriją nuo 2001 metų atestavo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM , o 2008 m. veikla įvertinta naujai, išduotas atestavimo pažymėjimas  (2008-02-21 Nr. 113) tęsti šią veiklą. Tyrimams atlikti  naudojami tik sertifikuoti reagentai, kontrolinės medžiagos.        Nuo 2009 gegužės mėnesio pradėta diegti laboratorinė informacinė sistema. 2010 metų sausio mėnesį sistema  pradėjo funkcionuoti visoje laboratorijoje. Kartu su informacinės sistemos įdiegimu buvo modernizuota ir atnaujinta laboratorija  šiuolaikiška, modernia įranga, kuri leido eliminuoti daugybę rankinio darbo bei atlikti tyrimus maksimaliu greičiu ir našumu. Šiuo metu kiekvienam pacientui ir jo tyrimams jau suteikiamas brūkšninis kodas. Naujoji sistema padės gydytojams visus ligoniams atliktus tyrimus matyti savo darbo vietoje, prisijungus  prie laboratorijos duomenų bazės. Ši sistema leidžia sumažinti žmogiškojo faktoriaus įtaką, pildomų dokumentų skaičių, greičiau pateikti gydantiems gydytojams kokybiškus tyrimų rezultatus ir tokiu būdu pacientui greičiau gauti reikiamą gydymą. Moderni ir pajėgi įranga sutrumpina tyrimų atlikimo laiką, užtikrina jų tikslumą.
     Mes dėkojame visiems, pasirinkusiems mūsų gydymo įstaigą.  Manome, kad ši informacija paskatins Jus sudalyvauti visose profilaktinėse programose,  ir laiku atlikus tyrimus nemokamai, pasinaudosite  galimybe diagnozuoti ligas ankstyvesnėse stadijose ir jas  išgydyti.
     Poliklinikoje prisirašę gyventojai, būtinai pasinaudokite  paskelbtomis mokamų tyrimų nuolaidomis.
 

Straipsnis publikuotas laikraštyje ,,Alytaus naujienos" 2010-09-01
 

bluefade
„Baby cafe“ Alytuje tapo „Mažuliu"
       Gandro besilaukiantiems ir jau ap­lankytiems tėvams kompiuteris nepa­keis gydytojo, psichologo, kitų specia­listų patarimo. Šiandien VšĮ Alytaus po­klinikoje duris atverianti tėvystės ir mo­tinystės mokykla - dar vienas to įrody­mas.


Gerąja prasme konkuruos su „supermamomis"
       Tėvystės ir motinystės mokyk­los idėją Všl Alytaus poliklinikos direktorius Vitalijus Kovaliovas sako nusižiūrėjus užsienio šalyse, ypač aktualios Lietuvos konteks­te atrodo jų teikiamos socialinės paslaugos.
       „Šeimos turėtų išmanyti darbo įstatymą, pašalpų sistemą, vaiko teisių niuansus, pavyzdžiui, kad reikia parašyti įgaliojimą, jei vai­kas kuriam laikui paliekamas su seneliais ir panašiai. Kol kas pas mus mamos ir tėčiai panašios informacijos ieško „supermamose.lt“, o mes nusprendėme, kad bū­sima mokykla bus puiki vieta, kur jie galės nemokamai gauti įvairių specialistų patarimų", − viliasi poliklinikos direktorius.
       „Baby cafe" − taip Švedijoje va­dinamos populiarios molinystės ir tėvystės mokyklos, kuriose šeimos su atžalomis prie puodelio arba­tos klausosi specialistų paskaitų. Alytuje panaši  mokykla gavo dzūkišką „Mažulio" vardą.
Ant sienos-Justino Marcinkevičiaus citata
       Motinystės ir tėvystės mokykla įsikūrė poliklinikos antrame aukš­te, jaukiose, įstaigos lėšomis renovuotose patalpose, 243-iame ka­binete. Ant sienos − poeto Just. Marcinkevičiaus eilėraščio citata: „Jeigu šis pasaulis kam priklau­so, Tai pirmiausia, žinoma, vai­kams“, lentynose − žaislai mažie­siems. Kabinetas neliks tuščias ir tada, kai čia nevyks užsiėmimai. Poliklinikos darbo valandomis jis bus atviras visiems Vaikų ligų skyriuje apsilankiusiems tėveliams − pervystyti. pamaitinti atžalas, su jais pažaisti, kad neprailgtų lau­kimas prie gydytojo durų.
       Viena idėjos iniciatorių gydy­toja Adelė Dimšienė ir mokyklos „Mažulis" koordinatorė Asta Mastauskienė primena, kad užsi­ėmimai bus nemokami, jie skirti visiems Alytaus regiono gyventojams. Paskaitos nėščiosioms vyks kas dvi savaites, mažylius iki metų auginantiems tėvams  kartą per savaite. Taip pat numatomas paskaitų ciklas auginantiesiems vaikus iki trejų metų.
 
Iš poliklinikos - į ligoninę ir atgal
       Idėja Alytuje įkurti motinystės ir tėvystės mokyklą atkeliavo iš Švedijos. Bendradarbiaujant su partneriais (projekto koordinato­rė − Eglė Kaack) bemaž prieš de­šimtmetį Alytuje duris atvėrė jau­nimo sveikatos kabinetas, dar anuomet kalbėta ir apie mokyk­los tėvams poreikį, tačiau nesu­laukta administracijos palaikymo.
       Dėl šiuo metu Alytaus sveika­tos priežiūros įstaigose veikian­čios sistemos gandrų laukiantys būsimieji tėveliai ir jau auginan­tieji vaikus nepaliekami likimo valiai su jiems iškylančiais klau­simais, problemomis.
       Nėščioji iš pradžių galės lanky­tis motinystės ir tėvystės mokyk­loje poliklinikoje, paskui - su švedų partneriais įkurtoje mokykloje ligoninėje, kurioje ruošiasi gimdymui. Gimus kūdikiui, po ke­lių mėnesių tėveliai vėl laukiami „Mažulyje“.
 

Gydytojų neribos darbo valandos
       Vaiko skiepijimas ir priežiūros subtilybės, saugumas, psichologo patarimai  −  paskaitas šiomis ir kitomis temomis mokykloje „Mažulis" skaitys akuše­riai, gydytojai ginekologai ir pe­diatrai, psichologai, kitų sričių specialistai, taip pat ir teisininkai. Viena mokyklos lektorių, gydy­toja A. Dimšienė neabejoja, kad in­formacijos amžiuje profesionalių medikų patarimas − dar aktualesnis nei iki šiol. Knygynuose ir internete informacini plūsta lavina, tačiau nėra lengva atskirti patikrintą, šiuolaikišką nuo laužtos iš piršto, ypač − reklaminės, itin greitai sensta verstinė literatūra apie vaiko priežiūrą, o internetiniai portalai ne visada yra patikimi.
       Mokyklėlėje vyksiančių užsiė­mimų metu tėvai galės išsamiau pabendrauti su specialistais, gau­ti atsakymus į klausimus, nes gy­dytojų neribos darbo valandos.
       Užsiėmimai mokyklėlėje vyks patogiu laiku − nėščiosioms pa­skaitos bus organizuojamos po darbo valandų, auginančioms vaikus mamoms ir tėveliams – dieną, prisitaikant prie mažųjų poil­sio valandų.

Ypač aktualu - tėčiams

       „Vaiko gyvenimas prasideda iki jo gimimo, labai svarbus anksty­vasis ugdymas, tai, kaip jaučiasi mama, tėtė, didele dalimi nulems jo ateitį, psichologinę būseną", − sako mokyklos koordinatorė A.Mastauskienė, pastebinti, kad joje skleidžiamos teorinės ir prak­tinės žinios ypač aktualios ne ma­moms, o tėčiams. Šiandien vis daž­niau tėvystės atostogų išeina vy­rai, tad ir žinių stygius jiems la­biau juntamas.
       Mokyklėlėje bus dirbama ir su 1-2 klausytojais, tačiau tikima­si, kad susirinks grupės. Būsimų paskaitų temos priklausys nuo jų pageidavimų, beje, „Mažulio" lan­kytojų laukia rėmėjų dovanos ir staigmenos.
      „Mūsų tikslas augindami vai­kus tėvai turi suaugti ir tobulėti patys, skatinsime jų pasitikėjimą savimi, intuiciją, kuri yra geras pa­tarėjas", - teigia A.Mastauskienė.
Straipsnis publikuotas laikraštyje „Alytaus Naujienos“ 2011-03-01, autorius Saulė PINKEVIČIENĖ

bluefade

INFORMACIJA:   Valstybės draudžiami asmenys

Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu – draudžiamieji šiuo draudimu, kurie Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos atitinkamo dydžio įmokos.

Privalomasis sveikatos draudimas garantuoja draudžiamiesiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, už kurių teikimą apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami LR piliečiai ir užsieniečiai, Turi turėti leidimą nuolatinai gyventi.

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu laikomi:
• Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis ar teikiantys vadovavimo paslaugas vadovavimo sutarties pagrindu akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, taip pat dirbantys narystės pagrindu valstybės institucijose.

• Ūkinės bendrijos nariai bei individualios (personalinės) įmonės savininkai. • Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla,

• Ūkininkai ir kiti asmeninio ūkio naudotojai, mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas kas mėnesį (išskyrus apdraustuosius valstybės lėšomis).
• Asmenys, kurie moka už save 10 proc. Statistikos departamento paskelbto užpraeito ketvirčio darbo užmokesčio dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
• Pilnamečiai darbingi gyventojai, gyvenantys kaimo vietovėje ir neturintys savo žemės ar pajamų iš kito verslo, draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu iš specialių fondų ar kitų žemės ūkio programų finansavimo lėšų .  Visi aukščiau įvardinti asmenys turi kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją sveikatos draudimo sutvarkymui.
Valstybės draudžiami asmenys (išskyrus tuos, kurie privalo mokėti arba už kuriuos mokamos sveikatos draudimo įmokos):

• asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų  nustatytą bet kurios rūšies pensiją; Su pensiją patvirtinančiu pažymėjimu kreiptis į TLK.
• darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą; Pirmą kartą gavus darbo biržos pažymėjimą kreiptis į TLK.
• nedirbantys  darbingo amžiaus asmenys,  turintys  30 metų darbo stažą.  Sveikatos draudimo sutvarkymui kreiptis į Sodrą, jei yra 30 m. darbo stažas.
• moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir  gimdymo  atostogos,  bei  nedirbančios  moterys  jų   nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo; Su gydytojo pažyma kreiptis į TLK.

• vienas  iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat   vienas   iš   tėvų   (įtėvių),  auginantis  du  ir  daugiau nepilnamečių vaikų; Su gimimo liudijimų originalais kreiptis į TLK.
• asmenys iki 18 metų;

• Lietuvos   Respublikos   bendrojo   lavinimo,  profesinių, aukštesniųjų  ir  aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai,  taip  pat  Lietuvos  Respublikos  piliečiai  ir  kitų valstybių  piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos  Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; Su pažyma  arba moksleivio pažymėjimu apie mokymąsi dieniniuose skyriuose kreiptis į TLK.
• valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; Kreiptis į socialinės paramos skyrių, o gavus pažymą -  į TLK.
• vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose  asmenį,  kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenį, pripažintą  nedarbingu  iki  24  metų,  arba  asmenį,  pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų; Kreiptis į socialinės paramos skyrių, o gavus pažymą - į TLK.


• asmenys,   teisės   aktų   nustatyta   tvarka  pripažinti neįgaliaisiais; Pateikti neįgalumo arba darbingumo lygio pažymėjimą.
• asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis,  kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos  ministerijos nustatytą sąrašą; Ligų sąrašas pridedamas. Su gydytoja pažymėjimu apie ligą.
• pasipriešinimo   (rezistencijos)  dalyviai – kariai savanoriai,  laisvės  kovų  dalyviai;  reabilituoti    politiniai kaliniai  ir  jiems  prilyginti asmenys,  tremtiniai  bei   jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio  13-osios ar   kituose  įvykiuose  gindami  Lietuvos  nepriklausomybę    ir valstybingumą; Su pažymėjimu kreiptis į TLK.

• asmenys,  prisidėję prie Černobylio  atominės   elektrinės avarijos padarinių likvidavimo; Su pažymėjimu kreiptis į TLK.
• buvusieji  geto  ir  buvusieji  mažamečiai     fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai; Su pažymėjimu kreiptis į TLK.

• valstybės  pripažįstamų  tradicinių  religinių    bendrijų dvasininkai,  dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir  vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai; Su pažymėjimu kreiptis į TLK.
• asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra  pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas; Su pažymėjimu kreiptis į TLK.


 nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai; Kreiptis į TLK.
• papildomą  ir laikiną apsaugą Lietuvos Respublikoje   gavę užsieniečiai:  asmenys  iki 18 metų, asmenys, kuriems   nustatyta liga   ar   organizmo  būklė,  įrašyta  į  Sveikatos     apsaugos ministerijos  patvirtintą  sąrašą,  vieniši  tėvai,    auginantys nepilnamečius  vaikus,  moterys  nėštumo  laikotarpiu  70   dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius. Kreiptis į TLK.


* Lietuvos Respublikos karių, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvoje, teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu bei asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Su pažymėjimu kreiptis į TLK.

Įsigaliojus naujiems Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimams asmenims , gaunantiems pajamų pagal autorinę  sutartį, sporto ir tlikėjo veiklos pajamų, taip pat asmenims, užsiimantiems individualia veikla, mokantiems įmokas savarankiškai, ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams privalomasis draudimas įsigalioja kitą mėnesį po to , kai 3 mėnesius iš eilės jie moka sveikatos draudimo įmokas  tol, kol šios įmokos mokamos.  

 

 

Išlaidos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, ir nesumokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokos iš asmenų išieškomos įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

SAM Ryšių su visuomene skyrius
www.sam.lt


 

Pacientų dėmesiui

Regos korekcijos

kabinetas Nr. 242

Darbo laikas

12.20 - 16.08Pacientų dėmesiui

118 kab.

  Būtinosios pagalbos  (suaugusių)

dirba

7.30 - 19.30 val.


250 kab.

 Būtinosios pagalbos (vaikų)

dirba

7.30 - 19.30 val.


Pacientų dėmesiui

Psichikos sveikatos

centras

 

Kviečiame į psichologinio

palaikymo grupę!

 

Plačiau -

Skelbimų skiltyje

Pacientų dėmesiui

VšĮ Alytaus poliklinika

pradėjo teikti

mokamą

gydomojo pedikiūro

paslaugą.

Procedūros kaina - 8,64 EUR 

Registracija vykdoma

telefonu (8 315) 36 603

arba atvykus į

registratūrą.

Maloniai kviečiame

apsilankyti !

Pacientų dėmesiui

 Maloniai primename, kad

registruojantis pas

II lygio specialistą

reikalinga turėti

šeimos gydytojo

siuntimą.

Jei neturėsite siuntimo,

specialistas galės Jums

suteikti tik

mokamas paslaugas

Skelbimas

 

Vš? ALYTAUS POLIKLINIKA PRISIRAŠIUSI?J? PACIENT?

D?MESIUI !

Valstyb?s l?šomis (nemokamai) nuo gripo gali skiepytis ši? rizikos grupi? asmenys:

1. vaikai (vyresni kaip 6 m?n.) ir suaugusieji sergantys l?tin?mis širdies kraujagysli?  ligomis,  plau?i? ligomis, inkst? ligomis, piktybiniais navikais, l?tin?mis ligomis susijusiomis su imuniniais     mechanizmais.;

2. slaugos ir palaikomojo gydymo, globos institucij? pacientai;

3. 65 met? ir vyresni asmenys;

4. n?š?iosios;

5. sveikatos prieži?ros ?staig? darbuotojai.

D?l pasiskiepijimo prašome kreiptis pas savo šeimos gydytoj?.

Maloniai prašome skiepytis skiep? – proced?r? 246 kabinete (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

Kvie?iame visus, nepriklausan?ius šioms rizikos grup?ms asmenis, pasiskiepyti nuo gripo mažiausiomis Alytaus regione kainomis (24,94 Lt). Prašome kreiptis ? skiep? – proced?r? 246 kabinet? (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

DĖMESIO!

Norintiems pasikeisti arba įsigyti

kompensuojamų vaistų

receptų knygelę reikalinga kreiptis

į 227 kab.

Darbo laikas :

7.30-11.00, 11.30-16.00