Informacija pacientams Spausdinti El. paštas

POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS

Poliklinika dirba kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 20.00, šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.00 val.

 • Šeštadieniais poliklinikoje nuo 9.00 iki 14.00 val. dirba

 • vaikų ligų gydytojas

 • vidaus ligų arba šeimos gydytojas

 • gydytojas odontologas

Po poliklinikos darbo valandų, nedarbo ir švenčių dienomis būtinoji pagalba pacientams teikiama Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje.

 

GYDYTOJŲ IŠKVIETIMO Į NAMUS TVARKA (Kita informacija pagindiniame puslapyje)

 • Gydytojų iškvietimai į namus registruojami:

 • Pas vaikų gydytojus

  • darbo dienomis nuo 7.30 iki 12.00  220 kabinete, tel. (8 315) 36 603, 39 886, mob. tel. 8 698 27 348.

  • šeštadieniais nuo 9.00 iki 12.00, tel. (8 315) 36 603.

 • Pas suaugusiųjų gydytojus

  • darbo dienomis nuo 7.00 iki 12.00  220 kabinete, tel. (8 315) 36 603, 39 886, mob. tel. 8 698 27 348.

  • šeštadieniais nuo 9.00 iki 12.00  tel. (8 315) 36 603.

 

REGISTRUOJANTIS PAS GYDYTOJĄ REIKIA PATEIKTI

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

NUKREIPIMAI PAS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO SPECIALISTUS

 • Pas antrinio ir tretinio lygio specialistus pacientai nukreipiami pirminės sveikatos priežiūros gydytojų siuntimais

BŪTINOJI PAGALBA

 • Būtinoji pagalba teikiama visiems piliečiams, kurie kreipiasi į VšĮ Alytaus polikliniką, būtinosios pagalbos kabinete Nr. 118 - suaugusiems, kabinete Nr. 250 - vaikams.  Su būtinosios pagalbos teikimo tvarka galima susipažinti sekretoriate, pas padalinių vadovus.

VšĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 • Su VšĮ Alytaus poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis galima susipažinti registratūros informacijoje, sekretoriate, pas padalinių vadovus.

SKUNDAI IR PASIŪLYMAI

 • Piliečiai skundus ir pasiūlymus gali reikšti žodžiu ar raštu padalinių vadovams (skyrių vedėjoms, vyresniosioms slaugytojoms) ir administracijai

ASMENS SVEIKATOS ISTORIJA

 • Asmens sveikatos istorija (AMBULATORINE KORTELĖ F 025/a) yra gydymo įstaigos privalomas dokumentas, kuris pildomas bei saugomas nustatyta tvarka.

ELEKTRONINĖ PACIENTŲ IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

 

Kaip užsiregistruoti pas gydytoją internetu?

 1. Interneto naršyklėje įveskite adresą www.sergu.lt.
 2. Atsivėrusiame lange spauskite „REGISTRACIJA PAS GYDYTOJĄ“ arba „IŠANKSTINĖ PACIENTŲ REGISTRACIJA“
Pasirinkite savo gydymo įstaigą „ALYTAUS POLIKLINIKA”.
Pasirinkite vieną iš nuorodų:
 • „PAIEŠKA PAGAL SPECIALYBĘ“ - jei norite užsiregistruoti pas gydytoją, kai žinoma

jo specialybė.

 • „PAS ŠEIMOS GYDYTOJĄ“ -jei norite užsiregistruoti pas savo šeimos gydytoją.
 • „PAIEŠKA PAGAL GYDYTOJĄ“ -jei norite užsiregistruoti pas gydytoją kai žinoma jo pavardė

 

Jei pasirinkote „PAIEŠKA PAGAL SPECIALYBĘ“

 • Pasirinkite gydytojo - specialisto specialybę.
 • Pažymėkite varnele vieną arba kelis gydytojus ir spauskite mygtuką „Pasirinktų specialistų apsilankymų laikai“ arba paspaudus mygtuką „Visi laisvi apsilankymų laikai“, galėsite peržiūrėti visų gydytoj ų laisvus apsilankymo laikus. ARBA tiesiog spauskite ant Jūsų pasirenkamo gydytojo stulpelyje Laisva skaičiaus (žemiau skaičiaus matysite užrašą REZERVUOTI).
 • Atsidariusiame gydytojo(-ų) priėmimo laisvų langų sąraše pasirinkite jums patogų priėmimo laiką.
 • Identifikuokitės sistemoje įvesdami mobiliojo telefono numerį ir slaptažodį.
 • Atsivėrusiame lange peržiūrėkite arba pakeiskite asmeninius duomenis ir patvirtinkite registraciją paspausdami mygtuką „Registruotis“.

Jei pasirinkote „PAS ŠEIMOS GYDYTOJĄ“.

 • Tęskite registraciją save identifikuodami sistemoje. Įveskite telefono numerį ir slaptažodį (jei neturite slaptažodžio nusiųskite sms žinutę su tekstu ipr trumpuoju numeriu 1679). Įvedę slaptažodį spauskite „Gerai“.
 • Jei registruojatės pirmą kartą, užpildykite asmeninius duomenis. Atkreipkite dėmesį įvesdami paciento asmens kodą - registruojant vaiką turite įvesti ne savo, o vaiko asmens kodą.
 • Atsidariusiame lange spauskite „Registruotis pas šeimos gydytoją“, toliau spauskite „Įeiti“.
 • Pasirinkite norimą dieną ir laiką (spauskite ant pasirinkto laiko).
 • Patvirtinkite registraciją paspausdami mygtuką „Registruotis“.

Jei pasirinkote „PAIEŠKA PAGAL GYDYTOJĄ“

 • Įveskite gydytojo pavardę ir spauskite mygtuką „Ieškoti“.
 • Pažymėkite varnele vieną arba kelis gydytojus ir spauskite mygtuką „Pasirinktų specialistų apsilankymų laikai“ arba paspaudus mygtuką „Visi laisvi apsilankymų laikai“, tuomet galėsite peržiūrėti pasirinktų gydytojų laisvus apsilankymo laikus. ARBA tiesiog spauskite ant Jūsų pasirenkamo gydytojo stulpelyje Laisva skaičiaus skaičiaus (žemiau skaičiaus matysite užrašą REZERVUOTI).
 • Atsidariusiame gydytojo (-ų) priėmimo lankų sąraše spauskite ant pasirinkto laiko.
 • Identifikuokitės sistemoje įvesdami telefono numerį ir slaptažodį.
 • Atsivėrusiame lange peržiūrėkite arba pakeiskite asmeninius duomenis ir patvirtinkite registraciją paspausdami mygtuką „Registruotis“.

SMS žinutė Jus informuos apie vizito patvirtinimą.

 

Svarbu !

Jei norite registruoti kitą asmenį pas šeimos gydytoją, prisijugus prie registracijos sistemos reikia pasirinkti „Mano vizitai“ ir suvedus AK laukelyje registruojamo asmens kodą bei spaudžiant mygtuką „Registruoti pas šeimos gydytoją“. Tada išankstinės registracijos sistema viską pasitikrins ir nuves kur reikia. Kitaip registruojant bus bandoma tikrinti pagal prisijungusio naudotojo duomenis.

 

Kodėl tai naudinga?

■ Nebelaukite eilėse ■ Užsiregistruokite neišeidami iš namų ■ Nepamirškite vizito pas gydytoją

 

Patekimo pas gydytoją procedūra

žiūrėti

 

Sodros informacija (video):

 

      

 

 

Pacientų dėmesiui

Regos korekcijos

kabinetas Nr. 242

Darbo laikas

12.20 - 16.08Pacientų dėmesiui

118 kab.

  Būtinosios pagalbos  (suaugusių)

dirba

7.30 - 19.30 val.


250 kab.

 Būtinosios pagalbos (vaikų)

dirba

7.30 - 19.30 val.


Pacientų dėmesiui

Psichikos sveikatos

centras

 

Kviečiame į psichologinio

palaikymo grupę!

 

Plačiau -

Skelbimų skiltyje

Pacientų dėmesiui

VšĮ Alytaus poliklinika

pradėjo teikti

mokamą

gydomojo pedikiūro

paslaugą.

Procedūros kaina - 8,64 EUR 

Registracija vykdoma

telefonu (8 315) 36 603

arba atvykus į

registratūrą.

Maloniai kviečiame

apsilankyti !

Pacientų dėmesiui

 Maloniai primename, kad

registruojantis pas

II lygio specialistą

reikalinga turėti

šeimos gydytojo

siuntimą.

Jei neturėsite siuntimo,

specialistas galės Jums

suteikti tik

mokamas paslaugas

Skelbimas

 

Vš? ALYTAUS POLIKLINIKA PRISIRAŠIUSI?J? PACIENT?

D?MESIUI !

Valstyb?s l?šomis (nemokamai) nuo gripo gali skiepytis ši? rizikos grupi? asmenys:

1. vaikai (vyresni kaip 6 m?n.) ir suaugusieji sergantys l?tin?mis širdies kraujagysli?  ligomis,  plau?i? ligomis, inkst? ligomis, piktybiniais navikais, l?tin?mis ligomis susijusiomis su imuniniais     mechanizmais.;

2. slaugos ir palaikomojo gydymo, globos institucij? pacientai;

3. 65 met? ir vyresni asmenys;

4. n?š?iosios;

5. sveikatos prieži?ros ?staig? darbuotojai.

D?l pasiskiepijimo prašome kreiptis pas savo šeimos gydytoj?.

Maloniai prašome skiepytis skiep? – proced?r? 246 kabinete (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

Kvie?iame visus, nepriklausan?ius šioms rizikos grup?ms asmenis, pasiskiepyti nuo gripo mažiausiomis Alytaus regione kainomis (24,94 Lt). Prašome kreiptis ? skiep? – proced?r? 246 kabinet? (II aukštas) nuo 7.30 iki 19.00 val.

DĖMESIO!

Norintiems pasikeisti arba įsigyti

kompensuojamų vaistų

receptų knygelę reikalinga kreiptis

į 227 kab.

Darbo laikas :

7.30-11.00, 11.30-16.00